Egy régi adósságomat pótlom most. A Gézengúz Alapítvány november 17-én tartott szakmai előadására, kerekasztal-megbeszélésére engem is meghívtak, de sajnos nem volt lehetőségem részt venni rajta. Kaptam viszont sajtóanyagot, amit azóta még nem közöltem, így már igen csak ideje. Sajnálom, hogy nem lehettem ott, mert fontos témáról volt szó, ami több figyelmet érdemelne. Ha lehet, majd még valamilyen formában körbejárom a témát.

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.” Szabó Magda

Budapest, 2011. november 17. - A Gézengúz Alapítvány a gyermekeket érintő, balesetekből fakadó veszélyhelyzetek elkerülésére és megoldására hívta fel tegnap a figyelmet egy különleges szakmai kerekasztal-beszélgetéssel. A Gézengúz Alapítvány ennek a rendezvénynek a keretében kiemelten vizsgálta a vízi balesetek megelőzésének lehetőségeit. Dr. Schultheisz Judit, az Alapítvány orvos-igazgatója 25 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött nap, mint nap érzékeli, hogy prevencióval és tudatos vízi programokkal jó eredményeket lehet elérni a mozgásbiztonság és vízi jártasság megszerzésében. Az eseményt Rédei Ferenc „Cseppek a vízben” című fotókiállításának megnyitója követte. A közel negyven fotó a víz és a gyermek örömteli találkozásait mutatta különböző víz alatt ellesett pillanatokban.

Az Alapítvány munkatársai az elmúlt években számtalan tapasztalatot gyűjtöttek a családok életében óhatatlanul előforduló gyermekkori balesetek formájáról és azok kiváltó okairól. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a balesetek többsége az idegrendszeri funkciók: mozgásszabályozási,- koordináció, támaszkodási reflexek, figyelmi funkciók zavarából és éretlenségéből adódik. A szakemberek véleménye szerint ennél a korosztálynál kiemelten fontos a család balesetmegelőző magatartásának kialakítása. Lényeges, hogy a baleseti helyzet esetleges előfordulásakor a szülő az ijedtséget leküzdve átgondoltan, gyorsan és helyesen cselekedjen. Vízi balesetek esetében a mentési időnek kiemelt jelentősége van. A vízi baleseteket a vízbiztonságot célzó foglalkozásokon való részvétellel is megelőzhetik a kisgyermekes családok. Ebben az esetben, ha mégis előfordul baleset, a helyes cselekvést ösztönző reflex automatikusan beindul a szülőknél. A Gézengúz Alapítvány szakmai filozófiájában kiemelt helyen szerepel a család – gyermek - víz találkozása. A gyermekek már néhány hetes koruktól részt vehetnek otthoni környezetben a neuro-hidroterápiában. Az Alapítvány 2010-ben rendezte az országban elsőként a „CSEPPNYI CSODÁK” - Hidroterápia a koragyermekkori intervencióban I. nemzetközi konferenciát.

A szakmai kerekasztal fővédnöke volt Dr. Cserháti Péter, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára. A beszélgetést Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője vezette. További résztvevők: Szekeres Pál – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkára; Dr. Litavecz Anna – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkárságának jogásza; Dr. Gyarmati Andrea – házi gyermekorvos, úszóbajnok; Füzesy Tamás – a United Way ügyvezetője; Kovács Dávid – a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szakmai vezetője; Dr. Páll Gabriella – csecsemő és gyermekgyógyász, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főtanácsosa; Dr. Schultheisz Judit – a Gézengúz Alapítvány orvosigazgatója

A beszélgetés fő témái, kérdései a következők voltak:

 • Élő vizek, medencék veszélyei.
 • Csecsemőúszás témakörében: Hasznos-e, és ha igen, akkor mire jó a csecsemőúszás? Mire lehet tanítani a legkisebb (0-12 hónapos) korosztályt? Mikor és milyen környezetben érdemes elkezdeni a foglalkozást?
 • Önmentő programmal kapcsolatosan: Mit jelent az önmentő program? Mit jelent az önképviselet-én tudat a balesetek megelőzésében? Mire kell figyelni és ki foglalkozzon vele? Sport-e a csecsemők „úsztatása”? Hogyan és mire hat a családban a vízi foglalkozásokon való részvétel?
 • Mikor lehet kialakítani a szabálytudatot, a gyermekek biztonságának kulcsát?

„A balesetmegelőzés nemcsak magyar, hanem európai probléma. A balesetek egyéves kor felett a vezető halálokot jelentik. A vízbiztonságban Magyarország mutatói rosszabbak, mint egyéb vonatkozásban. A két különösen veszélyeztetett korosztály a kisdedeké és a serdülőké”, mondta Dr. Páll Gabriella csecsemő és gyermekgyógyász, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főtanácsosa Dr. Schultheisz Judit, a Gézengúz alapítvány orvosigazgatója elmondta, hogy terápiás összetett modelljükben kiemelt szerepet játszik a prevenció és az integráció, és középpontjában a víz áll. A sajátos nevelési igényű gyerekek aránya 30 százalék, "ezt a számot nem szeretjük". Dr. Gyarmati Andrea házi gyermekorvos, úszóbajnok egy görög feliratot idézett, amely szerint: aki nem tud írni, olvasni, úszni, az analfabéta. Elmondta továbbá, hogy „a víz úgy bánik az emberrel, ahogy az ember a vízzel: ha ütöm, visszaüt, ha simogatom, visszasimogat”. Szekeres Pál, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkára szerint „ baj nem az úszóedzésen, a terápián következik be, hanem akkor, amikor virtuskodásra kerül sor. A vízbiztonságra nevelés a közoktatás, az iskola feladata is”.

Rédei Ferenc a Gézengúz Alapítvánnyal először 2004-ben, a budakalászi Cseppek Háza megnyitásakor találkozott. Látva az Alapítvány tevékenységét felajánlotta, hogy megörökíti terápiás alkalmaikat. Ez a kapcsolat tovább szövődött, és Rédei 2007-ben zsűritagként részt vett a Gézengúz Alapítvány által hirdetett Egy Cseppnyi Művészet című fotópályázat értékelésében. A sikeres közös munka további kiteljesedése a kiállítás, amely ízelítőt ad a megörökített vízi pillanatokból. Az uszoda és a fotózás közel félévszázada meghatározó Rédei Ferenc életében. Az immár nyugdíjas éveit taposó fotós a Népszabadság fotórovatát vezette két évtizeden át, fiatal tehetségek váltak a keze alatt a határokon túl is ismert alkotókká. Fáradhatatlan, türelmes, toleráns, egyúttal a szakma legmagasabb igényeinek következetes érvényesítője. „E tulajdonságokat a sportnak, a különleges közegnek, a jótevő víznek köszönhetem” - hangoztatja gyakran a hajdan válogatott úszó Rédei, ami egyúttal jelzi, hogy a képek nem a véletlen művei. Sajtófotó -, Ezüst Gerely díjak mellett, a szakma legrangosabb elismeréseivel honorálták tevékenységét, Balogh Rudolf Díjra, Táncsics Mihály Díjra, a MÚOSZ Aranytollára és nem utolsósorban Pulitzer Életműdíjra lehet büszke a „Gézengúzok” tiszteletbeli fotósa.

Háttéranyag

„A tisztelet a tanításban jelenik meg, amely a születés előtti időszaktól körülöleli a gyermeket, az anyaméhtől a sikeres önképviseletig.” Mi édesanyák az édesapákkal életet és kulcsot adunk tanításainkkal a boldog biztonságos élethez!„Dr. Schultheisz Judit A megelőzhető balesetek első helyen állnak a gyermekhalálozási okok között Magyarországon. Hetente átlagosan öt gyermek hal meg, és több mint 460 kerül kórházba megelőzhető balesetek következtében. A United Way Magyarország azzal a céllal rendezte meg Magyarország első gyermekbiztonsági konferenciáját 2010 november 25-én, hogy ezt a fontos problémát megvitassa a civil szervezetek, a magán- és a közszféra bevonásával.

A konferencia előadói a különböző szektorok együttműködésének fontosságát hangsúlyozták, és a gyermekek, szülők, és tanárok oktatását nevezték meg a leghatékonyabb eszköznek a halállal végződő, illetve a súlyos sérüléssel járó gyermekbalesetek számának csökkentéséhez.

A United Way Magyarország a konferenciával egyaránt nyitott a közszféra és a civil szervezetek felé azzal a céllal, hogy a már bevált gyakorlatok megvitatásával egy olyan fórumot alapozzon meg, amely hosszú távon, folyamatos konzultáció mellett megfelelő és hatékony megoldásokat talál a megelőzhető gyermekbalesetek problémájára. A United Way Magyarország tervei szerint minden évben megrendezésre kerül a konferencia, és reményeik szerint pár éven belül mérhető és kézzelfogható eredmények lesznek felmutathatóak. Ehhez a célkitűzéshez csatlakozott a kerekasztal megszervezésével a Gézengúz Alapítvány.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet iránymutatásai: A legtöbb európai országhoz hasonlóan, Magyarországon is a külső halálokok következtében veszítjük el a legtöbb gyermek- és fiatal életet egyéves életkor fölött. Több gyermek és ifjú hal meg balesetek következtében, mint együttvéve az összes betegség miatt. Az OGYEI tanácsait, iránymutatásait szem előtt tartva sokat tehetünk a súlyosabb balesetek elkerülésért.

A balesetek nem azonos mértékben veszélyeztetnek minden gyermeket és fiatalt. Az 1-4 éves kisdedek, a serdülőkorúak, a fiúk, a fokozott kockázatvállaló magatartású fiatalok és a szegénységben élők baleseti kockázata nagyobb. A magas halálozási arány, a súlyos sérüléses balesetek hosszú távú következményei a nemzetközi szervezetek figyelmét is a balesetek megelőzésére irányították. Számos kutatás és nemzetközi tapasztalat igazolja, hogy van mód a súlyos sérüléssel járó balesetek számának jelentős csökkentésére és következményeik enyhítésére. A Nemzeti gyermek- és ifjúságbiztonsági akcióterv (http://www.ogyei.hu/baleset) a 0-24 éves korosztály véletlen baleseteinek megelőzését szolgálja. A program a legsúlyosabb kimenetelű baleseteket kívánja eredményesebben megelőzni úgy, hogy a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődését ne akadályozza. Célja, hogy a 0-24 éves kor közötti véletlen balesetek miatt bekövetkező halálozást 10 év alatt 30%-kal csökkenjen. Ehhez szükség van mind a közlekedési (gyalogos, kerékpáros, jármű utas és járművezető), mind pedig a nem-közlekedési (égés, fulladás, mérgezés, leesés, önakasztás/félrenyelés) balesetek megelőzésére. Ennek fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet a beszélgetéssel a Gézengúz Alapítvány is.

Sérülések otthon

 • A nem-közlekedési balesetek szempontjából különösen veszélyeztetett csecsemők és kisded korúak leggyakrabban otthon sérülnek meg. A szülők a megelőzésért azzal tehetnek legtöbbet, ha a lakókörnyezetet a biztonságosság szempontjainak figyelembe-vételével alakítják ki.
 • Legyen a gyermeknek olyan játék- és élettere, ahol nincs veszélynek kitéve! Különösen a gyermekszobát és nappalit – ahol a kisded legtöbbet tartózkodik – alakítsuk úgy ki, hogy ott a gyermeket ne kelljen állandóan korlátozni tevékenységében.
 • A fürdőszoba, a konyha, a fűtőtestek (főként a nyílt tűzterű kályhák, kandallók) környéke nem játszótér! Ha ilyen helyen tartózkodik a gyermek, folyamatosan mellette kell lennünk, és megtanítanunk a veszélyek elkerülésére, melyek ezeken a helyeken fenyegetnek. Fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy a sütőn, a vasalón, a kályhán nem látszik, hogy meleg, mégis súlyos balesetet idézhet elő!
 • Zárjuk el előle a gyógyszereket, mérgező háztartási vegyszereket, éles és hegyes tárgyakat!
 • A fürdetés folyamatos szülői jelenlétet követel, egyrészt a fulladások, másrészt a vízzel történő forrázások megelőzése érdekében.
 • A kertben, udvaron ne legyen olyan gödör, akna, lefedetlen kút, ahova beeshet a kisded! Ha medencét állítunk fel, vagy kerti tavat készítünk, ezt körbe kell kerítenünk úgy, hogy azt a kisded korú gyermek önállóan ne közelíthesse meg. E nélkül a gyermeket egy percre sem lehet soha a felnőtt szoros felügyelete nélkül hagyni.
 • A többemeletes házban élő családok arra vigyázzanak, hogy a gyermek ne tudjon az ablakhoz felmászni, azt önállóan kinyitni, vagy az erkélyen olyan magasra mászni (pl. székre, asztalra), ahonnan már kizuhanhat.
 

A bejegyzés trackback címe:

https://mentok.blog.hu/api/trackback/id/tr123430219

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.